fbpx

S&P 500 Nedir ?

S&P 500 veya Standard & Poor’s 500 endeksi, ulusa dayalı bulunan en büyük 500 Amerika
Birleşik Devletleri işletmesinin pazar kapitalizasyonu ağırlıklı bir endeksidir. Endeks, geniş
kapsamlı Amerika Birleşik Devletleri pay tahvillerinin en iyi göstergesi olarak kabul edilir.
Diğer genel Amerika Birleşik Devletleri borsa endekslerine bakarsak bunlar arasında Dow
Jones Industrial Average, Russell 2000 Endeksi sıralanabilir.
Endeks içerisindeki her bir işletmenin ağırlığı, işletmenin piyasa değerinin ne denli büyük
olduğu baz alınarak ve endeksin toplam piyasa bedeli ile oranlanarak hesaplanır. Araştırmak
için, bir işletmenin piyasa bedeli, mevcut pay bono maliyeti alınarak ve işletmenin paylarının
tedavüldeki pay bonolarıyla çarpılmasıyla hesaplanır. Neyse ki, S&P için toplam pazar
hududu ve ferdi işletmelerin pazar payları sık sık yayınlanmakta ve bu sayede finansal web
sitelerinde yatırımcıların hesaplamaları gerekmemektedir.

S&P 500 endeksi

 

S&P 500 ENDEKSİNİN ÖZELLİKLERİ

S&P değişken ağırlıklı bir endekstir; bu, firma pazarının ulusa arzı için mevcut pay rakamına
göre ayarlanması anlamına gelmektedir.

Endeks, geniş kapsamlı Amerika Birleşik Devletleri
pay tahvillerinin en iyi göstergesi olarak kabul edilir. Bu sebeple, S&P’nin performansını
izlemek için planlanmış bir hayli fon vardır.

S&P yalnızca ulusa sarih olan payları kullanmaktadır; bu, ulusun endeks üzerinde işlem
yapabileceği paylardır.

S&P, yeni pay meselelerini veya firma birleşmelerini karşılamak için
her işletmenin pazar sınırlarını iyice ayarlar. Endeksin bedeli, her işletmenin düzenlenmiş
piyasa kıymetlerinin bir araya gelmesi ve neticelerin bir ayrılan tarafından ayrılmasıyla
hesaplanır.

Ne yazık ki, ayrılan bu sonuç S&P’nin patentli bilgisidir ve ulusa sunulmaz.
Ancak, yatırımcılara kıymetli bilgiler sağlayan bir işletmenin endeksindeki ağırlığını
hesaplayabiliriz.

Bir pay bonosu yükselir veya düşerse, genel endekste tesiri olup
olmayacağı mevzusunda bir fikir sahibi olabiliriz.

Misalen, endeksin bedeli üzerinde %10
ağırlığa sahip bir işletmenin, % 2 ağırlığa sahip bir firmaya göre daha büyük bir tesiri
olacaktır.